Григо?рій Са?вич Сковорода? (*…

Освіту здобув у Києво-Могилянській www.nl.ua/ академії. Переслідуваний світськими та духовними властями, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа. У філософських діалогах і трактатах біблейська проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму. Зміст людського існування — подвиг самопізнання.

Вітаю Вас, шановні пані та панове, і запрошую познайомитись з одним з найстаріших педагогічних вузів України – Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди. Створений у 1804 році він завжди був джерелом культури українського народу. Тут працювали О.О.Потебня, О.В.Погорєлов, Г.П.Успенський, В.П.Шестопалов, А.М.Ляпунов та інші відомі учені. Тисячі випускників нашого університету поповнювали ряди інтелігенції, яка в усі часи виконувала особливу роль: не тільки залучала народ до освіти та прогресу, а й сіяла "розумне, добре, вічне", формувала духовність і менталітет нації.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди оголошує прийом абітурієнтів на підготовчі курси для вступу на художньо-графічний факультет.

Понад 40 рокiв Людмила Iванiвна Бiлоусова присвятила розвитку i становленню iнформатики як освiтнього напряму у загально-освiтнiй i вищiй школi. Свої iдеї вона вiдтворила у понад 250 наукових працях, серед яких понад 30 навчальних посiбникiв.

Leave a Reply