Харківського національного педагогічного…

Перед війною в 1938 році http://atl-service.kiev.ua/ кафедру очолив О.В. Запорожець, також майбутній дійсний член АПН СССР, засновник і директор інституту дошкільного виховання і розвитку довільних рухів дитини.

Велика увага на кафедрі приділялась теоретичній і експериментальній роботі, питанням методики викладання, психолого-педагогічній підготовці студентів як майбутніх вчителів, а також аспірантів.

У ці роки, після закінчення аспірантури, на кафедрі працював П.І. Зінченко, крупний фахівець з теорії і практики пам’яті, особливо пам’яті мимовільної. Продовжувачем ідей П.І. Зінченко стала професор С.П. Бочарова. Розробці проблем пам’яті присвячена не тільки її докторська дисертація, а й численними кандидатськими дисертаціями її аспірантів.

У після воєнний період кафедрою керували: В.І. Аснін (1944-1951), О.М. Концева (1951-1955). В цей період на кафедрі розроблялись дві проблеми:

В 1958 році в зв’язку зі зміною профілю інституту в наукову тематику психологів включаються дослідження з питань вольової і технічної підготовки спортсмена.

В різні роки на кафедрі працювали: О.В. Гордон, Д.М, Дубовіс-Ароновська, О.М. Концева, Л.І. Котлярова, Г.В. Мазуренко, С.А. Нагорна, Т.І. Титаренко, О.О. Хоменко, Н.В. Гродська, О.В. Землянська, В.В. Лобаньова, І.В. Головлньова, Г.Г. Петренко, Т.Б. Хомуленко, О.Г. Волкова, М.А. Кузнецов.

З 1979 кафедрою завідувала кандидат психологічних наук, професор з 1991 року Г.Г. Петренко. Головні напрямки наукових досліджень – мислення і його розвиток навчання і розвиток особистості деякі аспекти взаємозв’язку навчання і розумового розвитку дитини. Під її керівництвом захищено більше десяти кандидатських дисертацій. Кафедра психології довгі роки була опорною кафедрою для відповідних кафедр Луганського, Славянського, Сумського, Полтавського, Горлівського, та Глухівського педагогічних інститутів. На спільних засіданнях-конференціях кафедр особлива увага приділялась підготовці майбутніх вчителів, а також питанням удосконалення викладання психології у педагогічних закладах.

З січня 1999 року кафедрою завідував кандидат псих. наук, доцент М.А. Кузнєцов. З жовтня 2000 року кафедрою завідував кандидат психологічних наук, доцент С.О. Микитюк. А з 1 жовтня 2009 року кафедрою завідує кандидат псих. наук, доцент Дорожко І.І. Головний напрямок кафедри: Психологічні основи формування особистості в навчально-виховному процесі у школі та педагогічному вузі. Науково-дослідна робота кафедри направлена на розширення і розвиток можливостей самостійної і творчої роботи майбутнього вчителя.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з НДІ і АПН України, здійснює постійний зв’язок з школами міста Харкова і області, проводить читання лекцій та консультування вчителів з різних питань психології виховання і навчання.

Зараз на кафедрі працює: канд. психологічних наук. доцент Л.І. Волошенко, канд. психологічних наук, доцент І.І. Дорожко, канд. психологічних наук. доцент Л.В. Дяченко, канд. психологічних наук. доцент Л.В. Туріщева, канд. психологічних наук О.Є. Малихіна, старший викладач Ю.Ю. Ходикіна, викладачі: А.А. Даніліч, Н.Ю. Діомідова, Ю.Б. Мельник, А.М. Ляшенко, О.В. Костікова, Ю.Б. Мельник. Всі викладачі закінчили аспірантуру, при кафедрі, приймають активну участь в наукових конференціях і семінарах з різних питань психологічної науки.

Викладачі кафедри забезпечують учбово–виховний процес на 14 – ти факультетах. Всі викладачі кафедри (14 чоловік) читають курси з “Загальної психології”, “Вікової і педагогічної психології”, “Соціальної психології”. Викладачами кафедри розроблені програми з спецкурсів за якими проводиться їх викладання: “Психологія обдарованої дитини” (Н.О. Колеснік), “Психологія спілкування” (Н.О. Колеснік), “Дитяча психологія” (доц. Л.І. Волошенко), “Психологія ЗПР” (А.А. Даніліч), “Сурдопсихологія” (А.А. Даніліч), “Психологія спорту” (А.М. Ляшенко), “Психологія вищої школи” (доц. С.О. Микитюк, доц. Л.В. Туріщева), “Основи психотехнологій” (Ю.Б. Мельник). Керують роботою аспірантів, здобувачів, дипломними та курсовими роботами, педагогічною практикою в школах міста та області.

ХДПУ, 1991 – початкові класи та образотворче мистецтво 1994 – закінчення аспірантури 2001 –ІПО ХДПУ: практичний психолог

Кафедра психології здійснює психологічну підготовку фахівців за всіма спеціальностями на діючих факультетах ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, крім факультету психології та соціології.

Leave a Reply