Кількість факультетів 2 факультет…

6.030508 Фінанси і кредит nl.ua 6.030509 Облік і аудит 6.030503 Міжнародна економіка 6.030505 Управління персоналом та економіка праці .

У 1943 році створено Харківський фінансовий технікум, який у 1954 році реорганізовано в Харківський навчально-консультативний пункт Одеського фінансового технікуму. У 1972 році на базі пункту створено Харківський фінансовий технікум, якому в 1993 році було надано статус коледжу. У 2004 році Харківський фінансово-економічний коледж реформовано в Харківську філію Українського державного університету економіки і фінансів, згодом на базі філії створено Харківську філію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, яку у 2007 році реорганізовано в Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

6.030508 Фінанси і кредит 6.030509 Облік і аудит 6.030503 Міжнародна економіка 6.030505 Управління персоналом та економіка праці .

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу Харківського інституту фінансів УДУФМТ зосереджена на вивченні та вирішенні фінансово-економічних проблем, що виникають в умовах формування ринкових відносин, упровадженні новітніх технологій навчання та задоволені потреб у якісній підготовці фахівців для фінансової галузі України. З метою задоволення творчих та наукових інтересів студентів, формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатися науково-дослідною діяльністю в інституті функціонує Студентське наукове товариство. Міжнародна діяльність Харківського інституту фінансів спрямована на виконання одного з найголовніших завдань, які постають перед інститутом, а саме: накопичення та узагальнення міжнародного досвіду у фінансово-економічній галузі з метою виховання нової генерації фахівців.

На сьогодні встановлені довгострокові зв язки та укладені договори про співробітництво із закордонними навчальними закладами: Університетом менеджменту та бізнесу (Литва) Полоцьким державним університетом (Білорусь) Коледжем Короля Сигізмунда (Угорщина) Вищою школою бізнесу та фінансів (Латвія) Мінським інститутом управління (Білорусь) Білоруським торгово-економічним університетом споживчої кооперації (Білорусь) Бєлгородським університетом кооперації, економіки і права (Росія) Каунаським технологічним університетом (Литва) Економічним факультетом Вільнюського університету (Литва) Курським інститутом менеджменту, економіки та бізнесу (Росія).

Leave a Reply