Університет є визнаним та затребуваним…

Підготовка студентів здійснюється за спеціальністю Правознавство за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр , спеціаліст , магістр за спеціальністю Міжнародне www.別れさせ屋口コミ.com/ право за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальностями Судова експертиза , Інтелектуальна власність та Медіа-право за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр .

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого самоврядний (автономний) дослідницький національний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Його історія прямо пов язана з Харківським імператорським університетом, заснованим у 1804 році. До складу університету входило відділення моральних і політичних наук. У 1835 році його офіційно перейменовано в юридичний факультет університету.

На сьогоднішній день Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого міцно утримує лідерські позиції у сфері юридичної освіти України, забезпечує функціонування та інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості й доступності, інтеграції в європейський освітній простір зі збереженням національних досягнень і традицій. Нині в його складі такі навчальні підрозділи: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, Інститут підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх справ України, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, Інститут підвищення кваліфікації юридичних кадрів, господарсько-правовий факультет, військово-юридичний факультет, факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України, факультет підготовки професійних суддів, факультет підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України, факультет підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду України, вечірній факультет, заочний факультет з підготовки фахівців за державним замовленням, заочний факультет з підготовки фахівців на госпрозрахунковій основі, Кримський юридичний інститут, Полтавський юридичний інститут, Науково-дослідний інститут правознавства.

здійснюється за спеціальністю Правознавство за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр , спеціаліст , магістр за спеціальністю Міжнародне право за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальностями Судова експертиза , Інтелектуальна власність та Медіа-право за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр .

із яких 109 докторів наук, професорів, близько 600 кандидатів наук, доцентів. Серед них 32 академіків та члени-кореспонденти Національної академії наук України й Національної академії правових наук України, 17 заслужених діячів науки і техніки України, 14 заслужених працівників освіти України, 14 лауреатів Державної премії України, 15 заслужених юристів України, 4 заслужені юристи Автономної Республіки Крим, 1 заслужений юрист Російської Федерації, 5 заслужених працівників культури України, 1 заслужений діяч мистецтв України, 7 заслужених професорів-старійшин Університету, 3 народних артисти України, 4 заслужені артисти України.

Значна увага приділяється законотворчий діяльності, втіленню отриманих результатів наукових досліджень у законотворчий процес. Науковці університету беруть активну участь у підготовці законопроектів, виступають експертами з важливих нормативно-правових актів, вносять пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Окрім цього, здійснюється активна робота з надання експертних висновків на запити суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та інших вищих судів і центральних органів влади.

Невід ємною складовою частиною загальної та професійної культури студента університету є фізичне виховання і спорт. В університеті працюють 5 спортивних клубів та 18 спортивних секцій. Спортсмени університету неодноразово брали участь та перемагали у змаганнях різного рівня: чемпіонатах України і кубках України, всесвітніх студентських універсіадах, чемпіонатах Світу та Європи.

В університеті створено всі умови для творчого розвитку студентів. Цьому сприяло відкриття у 2004 році Палацу студентів Університету. На базі Палацу студентів створено професійний театр-студію широкого жанрового спрямування. До його складу входять більше 20 творчих колективів, у яких задіяно понад 1500 студентів.

Leave a Reply