Хмельницький базовий медичний…

Освітню діяльність коледж здійснює зі спеціальностей Лікувальна справа , Сестринська справа , Фармація (на основі базової середньої nl.ua освіти) та Акушерська справа (на основі повної загальної середньої освіти) за денною формою навчання на державній та договірній основі.

Усвідомлюючи те, що сталий розвиток галузі охорони здоров я потребує висококваліфікованих медичних працівників, підготовлених до роботи в сучасних умовах реформування системи надання медичної допомоги, коледж спрямовує свою діяльність на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку студентів.

Зміцнюється матеріально-технічна база: сучасно обладнані навчальні аудиторії, лабораторії та кабінети, комп ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, інтерактивною дошкою та проекційною апаратурою, клінічна база для проведення практичних занять та проходження різних видів практики, якою є 63 лікувально-профілактичні заклади області.

Зростає рівень підготовки студентів і за рахунок впровадження в навчально-виховний процес новітніх навчальних технологій, що сприяють розвитку та саморозвитку творчої особистості, формуванню професійних компетенцій та вихованню громадянина України.

Випускники коледжу затребувані в області. Ті, хто навчався за державним замовленням забезпечуються первинним робочим місцем і сумлінно працюють в лікарнях, амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах.

Випускники коледжу затребувані в області. Ті, хто навчався за державним замовленням забезпечуються первинним робочим місцем і сумлінно працюють в лікарнях, амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах.

Коледж не боїться ніяких нововведень. Завдяки системі навчання, що склалася за останні роки ми маємо позитивний імідж в області і за її межами, зокрема серед випускників загальноосвітніх шкіл. Одним із вагомих кроків до цього стала перемога. Хмельницького базового медичного коледжу у Всеукраїнській акції Флагман освіти і науки України , зростаючий рейтинг серед навчальних закладів міста.

Хмельницький базовий медичний коледж сьогодні це згуртований колектив педагогічних працівників та студентів, в якому є всі можливості для творчого розвитку та реалізації потенціалу кожного із них. Невпинно рухаючись вперед, адміністрація та викладачі спрямовують зусилля на формування у кожного студента глибоких професійних знань та вмінь, опанування практичних навичок, потреби професійного самовдосконалення на рівні сучасного стану медицини.

Студентка Хмельницького медичного коледжу Севастьянова Оксана стала дипломанткою ХVІ Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів Ескулап , що проходив у м.Києві.

Хоча фактично святу вже понад сто років, офіційно воно було засновано лише у 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту об єднання сестер милосердя із 141 країни світу у професійну громадську організацію – Міжнародну раду медичних сестер. Про Сестринське відділеня , яке готує медичних сестер розповідає

У березні 2014 року у Хмельницькому регіоні відбулися міські та обласні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін математики, фізики, хімії, історії України, іноземної моаи, української мови.

Перші місяці 2014 року були для студентів випускників коледжу дуже гарячими . Набула розпалу переддипломна практика, розподіл на робочі місці, підготовка до складання ліцензійних іспитів Крок М , підготовка та складання практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності. Але все колись закінчується. Ось і цього разу настав той день, коли студент усвідомлює: Я фахівець . У руках довгоочікуваний диплом, у душі – спокій, у мріях карколомна кар єра.

тому, що нам вдасться грамотно і зрозуміло для молодших учнів викласти власне те, що від нас вимагалось. У чому ж полягала суть даного проекту?

Все йде, все минає&hellip Та залишається пам ять, добра слава про людей, що мандрують світами у пошуках краю Землі, у пошуках істини та правди. В історії залишаються їхні імена, які з гордістю вимовляє, пам ятає і шанує все людство. До них належить й ім я великого українського поета і художника Т. Г. Шевченка, 200-річчя від дня народження якого відзначили у березневі дні 2014 року у коледжі.

У рамках відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відбудеться IV Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка. Відповідний лист за № 1/9-6111 від 06.09.2013 надійшов з Міністерства освіти і науки України.

Міжнародний День студентів (International Students Day) – день міжнародної солідарності студентів. Cимволічне об єднання студентів усіх спеціальностей і всіх навчальних закладів. Тож сьогодні,студенте, – твій день!

Leave a Reply