&ltatarget=_top href=”http //top…

Кафедра хімічного машинобудування заснована http://nl.ua в травні 1965 р. Першим завідувачем кафедрою з 1965 1978 рр. був доцент Л.І. Мамон. У період 1978 1981 рр. кафедрою завідував доцент В.А. Успенський. З 1982 2000 рр. її очолював учень Л.І. Мамона, кандидат технічних наук, професор І.Г. Плошенко, а з 2000 р. і до цього часу кандидат технічних наук, доцент В.І. Ситар.

З 1965 р. кафедра почала готувати фахівців за двома спеціальностями: Хімічне машинобудування та апаратобудування і Машини для переробки полімерних матеріалів у деталі і вироби . Після скорочення списку-переліку спеціальностей у 1989 р., ці два напрямки стали спеціалізаціями спеціальності Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів . У 1997 р. на кафедрі була відкрита підготовка інженерних кадрів за спеціальністю Технологія машинобудування .

Фахівці, що випускаються зараз за спеціалізацією Хімічне машинобудування і системи автоматизованого проектування , готуються з базовою підготовкою з розрахунку та конструюванню машин і апаратів. Це рішення було прийняте кафедрою у зв язку з рекомендаціями підприємств і організацій, що активно замовляли молодих фахівців такого напрямку підготовки (розробка нових високоефективних машин і апаратів, модернізація з метою підвищення ефективності, надійності і довговічності існуючого хімічного обладнання).

З переходом галузі хімічного машинобудування на роботу в умовах ринкових відносин гостро постали проблеми різкого підвищення якості продукції. У свою чергу випуск високоякісної і конкурентноспроможної продукції висунув вимоги до розробки і впровадження новітніх технологій, а також удосконалення обладнання. Робота підприємств в умовах дії законів ринкової економіки вимагала підготовки відповідних інженерних кадрів, і, в першу чергу, технологів машинобудування. У відповідь на численні звертання підприємств хімічного машинобудування України кафедра на базі спеціалізації Хімічне машинобудування і системи САПР у 1998 р. здійснила перший випуск технологів машинобудування в кількості 9 чоловік.

У 1982 р. на базі кафедри була відкрита науково-дослідна лабораторія, що забезпечує результатами триботехнічних досліджень нових матеріалів конструкторські бюро і підприємства концерну Південмаш . Ініціатором відкриття лабораторії Трибологія і динаміка триботехнічних систем і її першим керівником був кандидат технічних наук, доцент Л.І. Мамон. Нині лабораторію очолює учень Л.І. Мамона, кандидат технічних наук, доцент А.М. Дудка.

Одним з основних напрямків наукової діяльності кафедри є розробка композиційних матеріалів на основі термостійких полімерів для вузлів тертя і герметизації обладнання, науковим керівником якого є завідувач кафедри хімічного машинобудування та апаратобудування В.І. Ситар.

На кафедрі розроблено теорію герметизації торцевих ущільнень, автором якої був доцент Л.І. Мамон. Кандидат технічних наук, професор І.Г. Плошенко розробив основи теорії герметизації контактних ущільнень, що працюють в умовах вибіркового перенесення. Ці наукові досягнення дозволили створити школу трибологів, яка посідає чинне місце з даного напрямку. За роки існування кафедри з найбільш актуальних наукових проблем захищено

17 кандидатських дисертацій. Зараз успішно працюють над докторськими дисертаціями кандидати технічних наук, доценти: В.І. Ситар, В.М. Анісімов.

Кафедра укомплектована висококваліфікованими фахівцями. Усього на кафедрі 15 викладачів, у тому числі: 1 професор, 12 кандидатів технічних наук і 3 асистенти.

Серед випускників кафедри два доктори технічних наук, професори (О.А. Пивоваров і О.П. Науменко), 20 кандидатів технічних наук, 18 директорів промислових підприємств, більш 80 керівників підприємницьких структур. Також в університеті працюють викладачами 12 випускників кафедри, з них 5 завідують кафедрами.

Кафедра проводить випуск фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України за напрямом підготовки 050502 Інженерна механіка , та 050503

Leave a Reply