Початковий рейтинг абітурієнта…

Факультет спортивних ігор та одноборств http://www.np.com.ua/ Кафедра спортивних та рухливих ігор, Кафедра футболу та хокею, Кафедра української та іноземних мов, Кафедра одноборств, Кафедра гуманітарних дисциплін

Факультет циклічних видів спорту Кафедра легкої атлетики, Кафедра гімнастики, спортивних танців і фітнесу, Кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму, Кафедра олімпійського і професійного спорту, Кафедра водних видів спорту, Кафедра важкої атлетики та боксу

Факультет фізичного виховання та здоров’я людини Кафедра спортивної медицини та фізичної реабілітації, Кафедра рекреації та фізичної реабілітації, Кафедра інформатики та біомеханіки, Кафедра теорії і методики фізичного виховання, Кафедра педагогіки і психології, Кафедра менеджменту фізичної культури, Кафедра біологічних основ фізичного виховання і спорту

Факультет підвищення кваліфікації, перепідготовки та заочного навчання На факультеті ведуть підготовку фахівців таких спеціалізацій, як боротьба, важка атлетика, плавання, фітнес, спортивні танці, туризм, легка атлетика. Спортивні ігри, вело-автомотоспорт, інформаційне забезпечення у спорті, фізична реабілітація, психологія, менеджмент фізичної культури, фізичне виховання.

Харківська державна академія фізичної культури – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує спеціалістів по всім напрямам (спеціальностям) сфери фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. Відіграє провідну роль у визначенні стратегії удосконалення вищої фізкультурної освіти та вирішенні ключових науково-методичних проблем спортивної науки на Слобожанщині. Випускників академії знають не тільки в Україні, а й в багатьох країнах як першокласних спеціалістів.

ХДАФК має славну і непросту історію. Її витоки сходять до травня 1930 року, коли в столиці республіки м. Харкові ухвалою президії ВУ ЦВК відкривається Державний інститут фізичної культури України (ДІФКУ).

В той час він був єдиним в Україні і одним з трьох головних спортивних ВУЗІВ СРСР. Інститут вніс значний вклад у розвиток вітчизняної системи фізичного виховання, підготовку кваліфікованих фахівців, спортсменів високого класу, створення фундаменту спортивної науки.

Досить пригадати, що разом з ДІФКУ в Харкові почав працювати перший науково-дослідний інститут фізичної культури.

У ДІФК сформувалися кращі в країні тренерські і спортивні школи з легкої та важкої атлетики, боксу, фехтування, спортивної гімнастики, боротьби, закладені теоретичні і методичні основи художньої гімнастики. З 1934 року при інституті відкрито школу тренерів, а з 1936 року вона була перетворена у Вищу школу тренерів.

В березні 1944 року рішенням уряду України інститут переводиться в м. Київ і отримує назву – Київський державний інститут фізичної культури (КДІФК) (нині це Національний університет фізичного виховання і спорту України).

13 березня 1979 року вступив в дію наказ Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР «Про відкриття у м. Харків спортивного факультету КДІФК».

13 травня 1989 року ухвалою Ради Міністрів України СРСР № 394 на базі ХСФ КДІФК був відкритий Харківський державний інститут фізичної культури.

26 вересня 2001 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 461-р була утворена Харківська державна академія фізичної культури.

Академія динамічно розвивається, готує фахівців в галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за трьома ліцензованими (ліцензія серії АВ № 552345 від 24.09.2010 р.) напрямами (спеціальностями):

«Олімпійський та професійний спорт»«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» «Фізична реабілітація».

З 2003 року у ВНЗ була відкрита спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських (докторських) дисертацій за двома спеціальностями: «Олімпійський та професійний спорт» «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

Навчально-виховний процес у ВНЗ здійснюють 20 кафедр, на яких працюють 197 осіб, із них 138 (70 %) мають вчений ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора та доцента, звання заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер, заслужений майстер спорту та майстер спорту міжнародного класу, судій міжнародних та національних категорій.

На сьогодні ХДАФК є регіональним навчально-науковим та спортивним центром Слобожанщини, який реалізує єдність навчально-виховного процесу та наукових досліджень з широким залученням інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази академічних галузевих інститутів НАН України і Російської Федерації.

З 1993 року ВНЗ здійснює підготовку іноземних громадян. Кафедри академії тісно співпрацюють з університетами Росії, Республіки Білорусь, Польщі, США, Фінляндії, Марокко, Китаю та ін. З 2010 року академія є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту.

Студенти академії впродовж всіх років її існування брали участь та завойовували медалі на усіх найпрестижніших змаганнях світу, а саме: -? Олімпійських іграх – 25 -? Паралімпійських та Дефлімпійських іграх – 62 -? Чемпіонатах, кубках, першостях світу – 473 -? Чемпіонатах, кубках, першостях Європи – 533 -? Всесвітніх Універсіадах (літніх та зимових) – 89 -? Чемпіонатах , кубках , першостях СРСР , Спартакіадах Народів СРСР , Іграх Доброї волі – 69

Перспективи розвитку академії пов’язані з зміною її статусу і назви на «Слобожанський університет фізичного виховання , спорту та здоров’я людини»

Leave a Reply