Початок фахової підготовки студентів…

Особи www.nl.ua/, які мають диплом молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися на перший курс скороченого терміну навчання (два роки десять місяців підготовки до отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”) або на другий курс нормативного терміну навчання за умов відповідності напрямів підготовки.

Особи, які мають вищу освіту, можуть зараховуватися на перший курс скороченого терміну навчання або на другий курс нормативного терміну навчання за обраним напрямом підготовки.

57 кафедр університету. Високий фаховий рівень професорсько-викладацького складу сприяє особистісному зростанню, підвищенню рівня теоретичної та практичної підготовки кожного студента.

Випускники факультету працюють вихователями та логопедами у дошкільних навчальних закладах учителями початкових класів учителями-предметниками в школі психологами та соціологами у закладах освіти дизайнерами одягу керівниками гуртків і секцій обіймають посади, які вимагають юридичної та економічної підготовки.

здійснює деканат, до складу якого входять декан, методисти, секретар-диспетчер. Навчання студентів заочної форми здійснюється під час настановчої, зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій та на консультаціях, які проводяться один раз на місяць у суботу за графіком кафедр.

Навчальний процес забезпечується сучасним технічним обладнанням у комп’ютерних класах, мультимедійних аудиторіях, лінгафонних кабінетах, біологічних, хімічних та фізичних лабораторіях. Студенти факультету мають можливість користуватися спортивними залами університету, укомплектованим фондом наукової бібліотеки, читальних залів та навчальних кабінетів кафедр.

Leave a Reply